سامانه های موشکی جدید، مدافع آسمان چین

وی در سخنانش گفت با تغییرات نهانی که در این قرن بوجود آمد و در حال افزایش نیز است چین نیز با بی ثباتی و تردیدهایی در شرایط امنیتی خود مواجه شده است. بدین ترتیب ارتش این کشور وظایف سختی را باید بر دوش کشد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84942355/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86باوجود این که این سیستم در گذشته برای عموم مردم به نمایش گذاشته شده بود، سیستم سلاح موشکی زمین به هوای «اچ کیو-۹ بی» نیروی هوایی  ارتش آزادی مردم چین برای نخستین بار در نمایش هوایی مدل جدید موشک را با مدل های قبلی به نمایش گذاشت.  

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روزنامه گلوبال تایمز، کارشناسان معتقدند چین در حال ساخت سیستم دفاع هوایی همه جانبه در سطح جهانی است تا بتواند از آسمان این کشور در برابر حملات بالقوه دفاع کند. بدین ترتیب آخرین و جدیدترین سیستم لیزری و دفاع موشکی هوایی این کشور رونمایی شد.  

سیستم  «اچ کیو-۹ بی» که مستقلا تولید داخلی چین است سیستم سلاح موشکی زمین به هوای متوسط تا دور برد از نسل جدید است که برای رهگیری حملات بمب های خوشه ای و سلاح های هوایی با دخالت الکترومغناطیسی قوی  استفاده می شود. این سیستم همچنین آماده صادرات است.  

پیش تر  «شی جین پینگ» دبیرکل حزب کمونیست کمیته مرکزی چین و رئیس جمهوری این کشور در سخنانی خطاب به ارتش کشورش و درحالی که لباس نظامی به تن داشت، از آنها خواست تمام تمرکز خود را بر روی آمادگی و تقویت ظرفیت های رزمی و حفظ تمامیت ارضی کشور بگذارند.

  واکنش چین به سفر دبیرکل ناتو به شرق آسیا/ پکن: ناتو پا از گلیم خود فراتر گذاشته است