نگرانی قرقیزستان از تهدید احتمالی داعش علیه همسایگان افغانستان - شیراز میکاپ

نگرانی قرقیزستان از تهدید احتمالی داعش علیه همسایگان افغانستان


تهران – ایرنا – دبیر شورای امنیت قرقیزستان با بیان اینکه که گروه تروریستی داعش در حال اجرای راهبرد تهاجمی علیه کشورهای همسایه افغانستان است، اعلام کرد که این گروه تروریستی قصد دارد حدود هفت هزار نیروی های خود را در مناطق شمال افغانستان مستقر کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110645/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

  چین : حضور نظامی آمریکا در جنوب شرق آسیا افزایش یافته است